BOŞANMA

Boşanma, hazırlık aşamasıyla başlayan, boşanma kararının kesinleşmesine kadar devam eden ve hatta ondan sonra da velayetin değişikliği, nafakanın tahsili, nafakanın kaldırılması, azaltılması, artırılması gibi davalarla devam edebilecek bir süreci kapsayabilir.

VELAYET

Velayet genel olarak küçüklerin, istisnai hallerde kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için, onların şahısları ve malları üzerinde ana babanın sahip olduğu görev, yetki ve hakların tümü şeklinde tarif edilmektedir.

NAFAKA

Yoksulluk nafakası, ahlaki ve sosyal bir düşünceyi temel alır. Evlilik birliğinde eşler arasında geçerli olan dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da devam etmesini amaç edinir.

MAL PAYLAŞIMI

Boşanmada mal paylaşımı, yapılabilmesi için öncelikle mal rejiminin sona ermiş olması gerekir. Mal rejimi, boşanma kararının kesinleşmesiyle, mahkeme kararıyla yahut eşlerin yeni bir mal rejimini kabul etmesiyle sona erer.